Суббота, 15.08.2020, 12:31

Privātskola LATREIA

Pirmā privātskola Latvijā. Dibināšanas gads 1991. Licence Nr. 01001
Kuldīgas iela 45, Rīga, LV-1083, tel. 29233264, 29665143, 29518451 e-mail: ps_latreia@inbox.lv
Первая частная школа Латвии. Год основания 1991. Лицензия № 01001


Galvenā informācija
1-12 классы
Подготовка к школе
Детский сад
Мы сотрудничаем


Наш опрос
Твои увлечения помимо школы
Всего ответов: 344

Skolas apraksts

 

Privātskola LATREIA nodrošina visu pakāpju izglītības apgūšanu- sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu. Ir 5-6 gadīgo sagatavošana un pirmsskolas grupa.

Skolas adrese: Kuldīgas iela 45, Rīga, LV-1083

Tālruņi : 29665143, direktors Valdis Krūmiņš,

              67624995, sekretāre Inese Krūmiņa

e-mail: latreia@btv.lv, ps_latreia@inbox.lv

 

Uzņemšana skolā

Visās klasēs skolēni tiek uzņemti cauru gadu, ja klasē ir vakantas vietas. Saskaņā ar līgumu, 1.- 3.klasēs maksimālais skolēnu skaits ir 18, bet 4.-12.klasēs 20 skolēni katrā klasē.

Uzņemšana notiek, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pārrunām ar bērnu.

Uzņemšanai nepieciešami šādi dokumenti:

- dzimšanas apliecības vai pases kopija

- medicīniskā karte

- vecāku iesniegums

- līgums par apmācību

Skolēns skaitās uzņemts skolā, kad vecāki ir parakstījuši līgumu un samaksājuši mācību maksu vismaz par vienu mēnesi.

Katru gadu no 1. janvāra sākas uzņemšana nākamā mācību gada 1.klasē.

  

Dienas režīms

08.30 - 09.10 - 1. stunda

09.10 - 09.25 - brokastis

09.25 -10.05 - 2. stunda

10.10 - 10.50 - 3. stunda

10.55 - 11.35 - 4. stunda

11.35 - 12.00 pusdienas 5. - 12.klasei

12.00 - 12.40 - 5. stunda

12.40 - 13.00 pusdienas 1.- 4. klasei

13.00 - 13.40 - 6. stunda

13.45 - 14.25 - 7. stunda

14.30 - 15.10 - 8. stunda (8. - 12.kl)

13.40 - 18.00 - pagarinātās dienas grupa

14.30 - 15.30 - pastaiga

15.30 - 17.00 - mājas uzdevumu izpilde

17.00 -19.00 - studijas

Pagarinātās dienas grupa un studijas

Pagarinātās dienas grupas ir lieliska iespēja bērnu papildus attīstībai un ir ļoti ērtas vecākiem. Mūsu skolā pagarinātā diena mijas ar studijām, kuras var apmeklēt neatkarīgi vienu no otras.

Pagarinātā diena sākas uzreiz pēc mācību stundām līdz 18.00, bet nepieciešamības gadījumā arī vēlāk. Grupas var apmeklēt brīvprātīgi un pēc individuālā grafika. Skolēni skaitās pagarinātās dienas grupā, ja vecāki pusstundas laikā pēc pēdējās stundas nav bērnu saņēmuši. Maksa par pagarināto grupu atkarīga no tajā pavadīto stundu skaita.

Šajā laikā tiek pildīti mājasdarbi, pastaigas svaigā gaisā, dažādas spēles un rotaļas, kā arī studiju nodarbību apmeklējums.

Studiju nodarbības aptver visus attīstības veidus- māksliniecisko, intelektuālo,fizisko. Studijās bērni specializējas viņus interesējošajās nodarbībās un attīstās tajos virzienos, kuros nav iespējams attīstīties mācību stundu laikā. Katram skolēnam tiek sastādīts individuāls nodarbību grafiks.

Skolā darbojas apmēram 20 dažādas studijas.

 

Skolas vēsture un struktūra

Skolas priekšvēsture sākas 1990.gadā ar vispārizglītojošās autorskolas atvēršanu. Atļauja šādas skolas atvēršanai tika izdota pedagogam-metodiķim (vēlāk privātskolas LATREIA dibinātājai) Broņislavai Parševskai. Skolā tika pielietotas netradicionālas mācību metodes, klasēs bija neliels skolēnu skaits.

1991.gadā uz šīs skolas bāzes tika dibināta privātskola LATREIA.

Skolas attīstības ideja bija pakāpeniskums. Katru gadu augot, 2002. gadā skolu absolvēja pirmie 12 klasnieki.

1993. gadā skola tiek pirmo reizi akreditēta (kā pirmā no visām Latvijas skolām). Šajā sakarā skolu apmeklē Latvijas Republikas prezidents Guntis Ulmanis un pasniedz akreditācijas lapu un skolas karoga kātā iedzen sudraba naglu.

1996. gadā skola sāk sadarbību ar Britu padomi. Skolas audzēkņi katru gadu kārto Kembridžas eksāmenus angļu valodā. Pateicoties tam, katru gadu kāds no mūsu absolventiem iestājas Lielbritānijas augstskolās.

No pašiem skolas pirmsākumiem LATREIA propagandē privātās izglītības priekšrocības un organizē seminārus „Kā atvērt privātskolu”. Vēlāk LATREIA ir iniciators Latvijas privātskolu asociācijas dibināšanā.

Mūs skola ir pirmā, kas organizē privātskolu sporta sacensības, privātskolu mācību olimpiādes, privātskolu pašdarbības festivālu „Baltā roze”. Mūsu viesi ir bijuši izglītības ministrs Jānis Vaivods, diplomāts un politiķis, Pasaules brīvo latviešu apvienības vadītās Gunārs Meierovics, komponists Raimonds Pauls, rakstniece Marina Kosteņecka, baleta pedagogs Juris Kaprālis, aktrise Ņina Neznamova un citi Latvijas kultūras un politikas darbinieki.

Skolas arhīvā glabājas Nobeļa prēmijas laureāta Josifa Brodska vēstule mūsu skolai.

 

Pedagoģiskie principi

Katrs bērns ir unikāls, kam ir tiesības attīstīties pilnvērtīgi un individuāli.

Tas nosaka galvenos privātskolas LATREIA pedagoģiskos principus.

  1. Individuālā apmācība.

Nelielais skolēnu skaits klasēs sniedz priekšrocību individuālai apmācībai, spējot pielāgoties katra bērna vajadzībām. Mācību stundas laikā katram skolēnam ir tiesības vairākkārt izteikties, komunicēt ar pedagogu un izrādīt iniciatīvu. Skolēniem, kuriem ir grūtības ar mācību materiāla apgūšanu, tiek izmantotas alternatīvas metodes un dažāda veida testi. Nepieciešamības gadījumā tiek izveidota individuālā programma konkrētiem mācību priekšmetiem. Katrs skolēns, kurš paliek skolā uz otro dienas daļu , ir tiesīgs apmeklēt studiju nodarbības.

Skolēni netiek izlaisti no pedagogu redzes loka atrodoties skolā visas dienas garumā, kas sniedz iespēju ātri reaģēt un koriģēt viņu uzvedību.

Mūsu darba pamatā ir tuvības izveidošana un iepazīšanās arī ar vecākiem, kas ļauj izprast katras ģimenes vērtības un prasību pret bērniem mājas apstākļos.

Katram skolēnam ir savs sols, un nepieciešamības gadījumā tiek izveidota individuāla ēdienkarte.

  1. Ētiskā dominante.

Tikumiskā atmosfēra skolā, savstarpējās attiecības starp skolēniem, katra bērna pašsajūta mācību procesa laikā ir viena no mūsu darba prioritātēm.

Skolas devīze- Memento quod es homo- atceries, ka tu esi cilvēks. Mēs uzskatām, ka morālā un psihiskā bērna labsajūta, iekšējā brīvība ir gan skolēna pašmērķis, gan veiksmīga intelektuālā un emocionālā attīstība.

Kā no pieaugušo puses mēs cenšamies aizsargāt katru bērnu no netaisnības un pazemojumiem, tā arī no bērnu puses, cenšamies sniegt katram skolniekam sapratni par cilvēcīgo vērtību un tiesībām.

Skolā ir sīki izstrādāts „Latreia skolēna uzvedības kodekss”, un disciplinārā sistēma „Uzvedības kredīts”, kas tiek pielietots vairākās Eiropas skolās kā efektīva skolēna uzvedības kontroles sistēma. Skolā kategoriski ir aizliegts ienest vai lietot cigaretes, alkoholu, narkotiskas, aizliegta necenzēta leksika, kautiņi.

  1. Klasiskā apmācība ar mūsdienīgiem komunikācijas prasmes paņēmieniem.

Mūsu skolēni apgūst klasiskos daiļdarbus jau no pirmās klases. Sākumskolā dominē valodas, sportiskās disciplīnas un matemātika. Tālāk seko visas zinātniski tehnoloģiskās disciplīnas (informātika, ekonomika, dabaszinātnes). Saskaņā ar LR mācību standartiem, vidusskolēniem ir iespēja izvēlēties starp humanitāro vai eksakto apmācību kursu.

Jau no septītās klases mūsu skolēniem ir iespēja komunicēt četrās valodās- angļu, latviešu, vācu un krievu, ar iespēju papildus apgūt franču, spāņu un citas valodas. Katru skolēnu mēs mudinām uzstāties lielas publikas priekšā.

  1. Padziļināta attīstība.

Bērni sava vecuma robežās ir spējīgi uz analītisko domāšanu un viedokli par dažādām tēmām. Mēs uzskatām, ka sākot no agra vecuma, bērns ir gatavs vairāk nekā viņam tos piedāvā mūsdienīgie standarti, pat uz padziļinātu domāšanu un jūtām, uz daudzpusīgu un intensīvu attīstību. Saistībā ar šo pārliecību tiek organizēts viss mācību process, sākot no mūsu izvēlēta apmācību modeļa, metodikas, mācību programmas satura un beidzot ar lielu klāstu studiju nodarbību, dienas režīmu un pastāvīgu stimulu.

 

Sekmju reitings

Skolēnu sekmju reitings tika sākts 1996.gadā. Tika izstrādāts detalizēts nolikums. Sekmju reitingā brīvprātīgi piedalās skolēni no 5. līdz 12.klasei. Saskaņā ar nolikumu pēc katra skolas brīvlaika tiek publicēts labāko 20 skolēnu saraksts, kas atrodas pie ziņojumu dēļa. Gada noslēgumā labākajam skolēnam tiek pasniegts izcilības kauss un viņa vārds uz zelta plāksnītes tiek ierakstīts uz goda plāksnes.

 

Skolēnu uzvedības kodekss

Pēc mūsu pārliecības, ne tikai pedagogi, bet arī paši skolēni ir atbildīgi par disciplīnu un morālo atmosfēru skolā. 1996. gadā bija izstrādāts un apstiprināts skolas padomes sēdē uzvedības kodeksa „LATREIA uzvedības kodekss”, kas reglamentē galvenos skolas kārtības principus.

Katram skolēnam ir uzvedības kodeksa eksemplārs ar viņa personīgo parakstu, kas apliecina gatavību ievērot visas ētiskās normas.

Kodeksam ir šādas daļas: vispārīgā daļa, tiesības, pienākumi, uzvedības noteikumi, padomi un ieteikumi.

 

Ēka un teritorija

Privātskola LATREIA atrodas botāniskā dārza rajonā, klusā, apzaļumotā teritorijā, tālu no transporta maģistrālēm. Šeit mācās skolēni no 1. līdz 11.klasei. teritorija ir apsargāta visu diennakti. Skolēniem ir aizliegts atstāt skolas teritoriju bez vecāku pavadības.

Teritorijā atrodas parks ar 12 dažādu koku sugām, futbola un basketbola laukumi, vingrošanas rīki, asfaltēti celiņi, dekoratīvi krūmi un puķu dobes.

 

Ēdināšana

Skola piedāvā trīsreizēju ēdināšanu- brokastis, pusdienas un launagu. Pusdienās tiek piedāvāti vairāki ēdieni, no kuriem katrs skolēns var izvēlēties sev tīkamāko.Pudienu laikā kopā ar klasi ir klases audzinātājs. Skolēniem, kam nepieciešama diētiskā pārtika, tiek gatavoti speciāli ēdieni.