top of page

Pateicība par aktīvu izglītības resursa izmantošanu
www.uzdevumi.lv ir Latvijas Izglītības ministrijas pamata digitālais portāls. Tajā pieejami mācību materiāli par galvenajiem mācību priekšmetiem mūsdienīgai un kvalitatīvai tālmācībai.


Nesen esam saņēmuši pateicības vēstuli no www.uzdevumi.lv par portāla aktīvu izmantošanu iepriekšējā mācību gadā.


Mūsu skolēni kopumā izpildīja 67352 uzdevumus, t. i., vidēji 400 uzdevumus uz vienu skolēnu gada laikā. Skolotāji, izmantojot portālu, kopā ir veikuši 1766 pārbaudes darbus.


Lokdauna laikā skola strādāja, izmantojot videokonferenci, stingri saskaņā ar skolas darba grafiku. Pateicoties skolotāju mobilizācijai un vecāku palīdzībai, mēs veiksmīgi pārvarējām šo sarežģīto periodu.


Vecākiem atgādinām, ka portāls www.uzdevumi.lv sniedz jums labas iespējas sekot līdzi un koriģēt savu bērnu mācību aktivitātes.

Comments


bottom of page