top of page

Skolotāja diena – Pašpārvaldes dienaMūsu Skolotāju diena tradicionāli neaprobežojas tikai ar formalitātēm - tā ir pilnvērtīga svinību diena. Pateicības, smaidi, ziedi, saldumu galds, viktorīnas, konkursi un interaktīvas teātra izrādes, kurās skolotāji darbojas ne tikai kā skatītāji, bet arī kā aktieri. Katra klase cenšas izdomāt kaut ko interesantu, izzinošu un dvēselisku.


Šoreiz skolotāji, pateicoties 11. un 12. klašu skolēnu radošajai iztēlei, devās virtuālā ceļojumā pa Itāliju, Grieķiju, Ķīnu un Krieviju. Par lielu prieku skolotājiem šo valstu tradicionālie ēdieni un dejas bija nevis virtuālas, bet reālas - visu varēja nogaršot.


Tomēr ar to dienas programma nebeidzās. Vecāko klašu skolēni nomainīja sākumskolas skolotājus viņu goda vietā pie tāfeles un pasniedza mazajiem skolēniem dažas nodarbības, par kurām viņi vēl nezināja. Tās ietvēra fiziku, ķīmiju, ģeometriju, loģiku, vēsturi, ģeogrāfiju un pat origami.


Pašpārvalde ir interesanta un gandarījumu nesoša iniciatīva visiem iesaistītajiem.


Paldies skolotājiem un paldies skolēniem un vecākiem par sirsnīgajiem un radošajiem sveicieniem!bottom of page