top of page

Latvijas vēstures un kultūras nedēļa
11. novembrī sākās tradicionālā Lāčplēša dienai un Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītā patriotiskā nedēļa.


Nedēļas pirmajā dienā bērni iepazinās ar Lāčplēša dienas vēsturi, kultūru un tradīcijām un nostiprināja savas zināšanas noslēguma vispusīgajā pasākumā, ko vadīja mūsu vēstures, mākslas un sporta skolotāji.


Bērni tika aicināti izmēģināt savus spēkus četrās stacijās: radošajā, improvizācijas, intelektuālajā un sporta. Pasākuma noslēgumā katra komanda savā vecuma grupā prezentēja savu ģerboni un komandas devīzi latviešu valodā.


Nedēļa ilgs līdz 17. novembrim. Mūs vēl gaida skolu vēstures, mākslas un sporta sacensības, ekskursijas pa Rīgu un Latvijas dzimšanas dienām veltīta svinīgā līnija.

bottom of page