top of page

Latvijas Mākslas iepazīšanas mēnesisAr 2., 6., 8., 10. un 11. klasēm piedzīvojām mākslu Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā. Kopumā 100 audzēkņi izjuta mākslas daudzveidību klātienē. 2. klasi ar gleznu īpatnībām iepazina fantastiska LNMM ğide Diāna, par ko ļoti pateicamies.


Vecākās klases, Modernisma pētīšanas tematu ietvaros, ar muzeja artefaktiem iepazīstināja skolas vizuālās mākslas skolotāja T.Renge.


Mēs pētījam apgaismojuma īpatnības dažādu žanru mākslas darbos, iepazinam daudzus artefaktus un mums svarīgus kultūrkanona māksliniekus Jāni Rozentālu, Vilhelmu Purvīti un mūsdienu mākslinieču Birutes Delles un Aijas Jurjānes daiļradi.


Klātienē ieraudzījām skolā pētītos virzienus- reālismu, romantismu, klasicismu, simbolismu, impressionismu, fovismu, kubismu, futūrismu, dadaismu un visus "ismus" spējām noteikt un atšķirt to izteiksmes līdzekļus.


Ar 3. klasēm Vizuālās mākslas priekšmeta ietvaros mēs apmeklējam Mākslas muzeju RĪGAS BIRŽA.


17.-18.gs. glezniecības zālēs vērojām apgūtos žanrus un mākslas darbu tapšanas procesu, ko klātienē veica Mākslas akadēmijas studenti, gleznojot kopijas. Senās Grieķijas, Japānas un Ķīnas mākslā salīdzinājām ķeramiku un tekstilmākslu- brīnījamies par mākslinieku pacietību. Mācījamies pētīt informāciju darbu pasēs un notekt tehniku patstāvīgi.


Īpaši izbrīnīja jaunā Uzbekistānas mākslinieces SUZANI tekstilmākslas izstāde, kur nostiprinājām zināšanas simetriskās kompozīcijas tapšanas procesā un iepazinam tekstilmākslas darba radīšanas procesu no dzijas krāsošanas līdz gatavam izšūtam izstrādājumam. Lielākais tekstilmākslas paklājs tika izšūts 3 gadus ar palīgiem.

"MĀKSLAS piedzīvošana" temata ietvaros ar 2.a. klasi pētījām žanrus un iepazinām mākslu, mēğinot iejūsties tēlu lomā.

Empātijas uzdevumi palīdzēja saprast cik svarīga ir mīmika un katra emocija tēla radīšanai. Šī temata ietvaros devamies arī uz LNMM.

Коментари


bottom of page