top of page

Mācības valsts valodā katrā stundā un priekšmetāPrivātskolas LATREIA soļi veiksmīgai pārējai mācībām valsts valodā:


Atgādņu izveidošana un izkārtošana telpās

Pedagogi mēģina izvairīties no tulkošanas, tomēr izmanto attēlus, zīmes, atgādnes un runājošās sienas.


Runājošo sienu izveide katrā klasē sākumskolā

Runājošās sienas palīdz skolēniem apgūst ikdienišķās frāzes, kā arī skolas un klases noteikumus.


Latvijas valsts izzināšana

Nesen tika paplašināta skola bibliotēka ar enciklopēdijām par Latviju un Latvijas pilsētām, kā arī tika paplašināts daiļliteratūras saraksts latviešu valodā. Tika iegādāti un izveidoti papildus materiāli dažādām stundām. Skolā regulāri notiek dažādi konkursi, kuros skolēni uzzina par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un, protams, tradīcijām.


Latvijas tradīciju kopšana

Privātskolas LATREIA skolēni ciena un kopj Latvijas tradīcijas. Novembris mūsu skolā ir ļoti nozīmīgs - patriotisma mēnesis.


Patriotisma veicināšana

Patriotisms – tā ir vēlme ikdienā rūpēties par savu valsti, izprast un cienīt savas valsts veidošanās un pastāvēšanas pamatus, rūpēties par tās ilgtspējību un turpinājumu, augot līdzi laikam.

Mēs uzskatam, ka patriotisma veicināšana ir viena no svarīgākajām un nozīmīgākajām lietām mūsdienu sabiedrībā.

Comments


bottom of page