top of page

Mūsu saiknes ar Dante-Gymnasium München
Mūsu vācu draugi raksta par LATREIA delegācijas vizīte vizīti Dante-Gymnasium München 2024. gada aprīlī


Tulkojums:


Pagājušajā mācību gadā Reiteres kundze nodibināja kontaktus ar Rīgas Privātskolu LATREIA, kur tiek mācīta arī vācu valoda, kā daļu no valodas brauciena, ko viņa organizēja krievu valodas izvēles kursa ietvaros. Tāpēc 17. aprīlī Dantes ģimnāzijā varējām uzņemt 22 latviešu jauniešu grupu no šīs skolas. Divu skolotāju pavadībā šī grupa pašlaik atrodas mācību braucienā uz Bavāriju.


Pagājušā gada un šī gada krievu valodas izvēles kursa skolēni viesiem no Latvijas izrādīja mūsu skolas ēku un sniedza viņiem ieskatu Dantes skolas telpās un dažās mācību stundās. Savā apsveikuma runā mūsu skolas direktors fon der Forsta kungs uzsvēra starptautisko kontaktu nozīmi kā pamatu savstarpējai sapratnei. Īsās prezentācijās daži jaunieši iepazīstināja ar īpašiem Dantes ģimnāzijas un Privātskolas LATREIA aspektiem.


Neskatoties uz īso laiku, kas bija atvēlēts, šī bija ļoti patīkama tikšanās. Mēs ar nepacietību gaidīsim jūs atkal Rīgā valodas brauciena ietvaros maijā!
Comments


bottom of page