top of page

Rudens krāsas1. ceturksnis mūsu skolā ir noslēdzies ar tradicionālo pasākumu Rudens svētki


Skolēni sagatavoja etīdes no pasakām un dzejoļus.

Piedalījās jautrājās stafetēs un spēlēs un pat organizēja rudens diskotēku.

Paldies visiem vecākiem par atbalstu , kostīmiem un par brīnišķīgiem radošiem rokdarbiem no dabas materiāliem!bottom of page