top of page

Skolas “Ēnu diena”


Ēnu diena, kas notiek visā Latvijā 4. aprīlī, ir brīnišķīgs pasākums, kas dod iespēju skolēniem tuvoties pieaugušajiem profesionālai dzīvei, iepazīt, sajust un izbaudīt sevi dažādās darba jomās.


Šajā dienā ļāvām saviem skolēniem iepazīties ar skolotāja, direktora vietnieka un pat skolas direktora profesijām. Skolēni dienu pavadīja kopā ar izvēlētu speciālistu, palīdzēja skolotājiem sagatavoties un vadīt stundas, kopā ar skolas vadību plānoja skolas darbu, komunicēja ar skolēnu vecākiem.


Daudzi ir atklājuši, ka darbs ar bērniem, nemitīgi mācību stundu un starpbrīžu laikā radušos problēmu risināšana un mācību materiālu skaidrošana ir grūts un atbildīgs darbs. Bet no šī darba ir atkarīgs cilvēku liktenis un valsts labklājība.Kommentare


bottom of page