top of page

Veiksmīgā skolas akreditācija2022./2023. gads bija pilns ar dažādiem notikumiem, mūsu kopējām un personīgajām uzvarām.


Tomēr vislielākais šī gada panākums un mūs kopējā uzvara ir veiksmīgā skolas akreditācija, kuras rezultāti skola ir ieguvusi augstāko rezultātu un saņēma akreditāciju uz 6 gadiem!


Milzīgs paldies mūsu skolas vadības komandai, visiem skolas pedagogiem un darbiniekiem par Jūsu darbu un iegdījumu skolas attīstībā! Kā arī mūsu skolēniem un vecākiem par atbalstu!


Commentaires


bottom of page