top of page
small with backgound.png

Bērnudārzs

Mūsu bērnudārzs ir paredzēts bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem.  Tas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības ministrijas apstiprinātajiem noteikumiem un programmām. Bērnudārzs ir atvērts katru dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, izņemot brīvdienas un svētku dienas.  Vasaras mēnešos tas ir atvērts jūnijā un augustā.

 
det sad_1.jpg

Bērnudārza krāsainais, attīstošais interjers, mūsdienīgi mācību līdzekļi un rotaļlietas rada bērnam ērtu radošu vidi, kas rosina zinātkāri, iztēli un interesi mācīties.

Darbā ar jaunākiem bērniem uzsvars tiek likts uz smalko motoriku, kas veicina plašo smadzeņu zonu attīstību, modelēšanu, zīmēšanu un amatniecību. Vecāki bērni iepazīstas ar formām, izmēriem, figūrām un skaitļiem, kā arī mācās salīdzināt un izdarīt secinājumus.

Attīstības programmās: iepazīšanās ar apkārtējo pasauli (dabas parādības, materiāli, lietas), literāro valodu (pasakas, dzejoļi, mīklas), mūziku, vizuālo mākslu. Liela nozīme tiek piešķirta pašu bērnu radošumam skolotāju vadībā.

Atrodoties jaukta vecuma kolektīvā, bērni apgūst pamata komunikācijas prasmes, uzvedības noteikumus, mācās skaidri izteikt savas domas un vēlmes, kā arī saskaņot savas intereses ar citu interesēm.

Dienas kārtība

8.00 – darba sākums, brokastis

9.30 - 11.00 – tematiskās nodarbības

11.15 - 12.15 – pastaiga, aktīvas rotaļas svaigā gaisā

12.30 - 13.00 - pusdienas

13.15 - 15.00 – klusā stunda, pasaka, miegs

15.00 - 17.00 - launags, spēles un brīvas aktivitātes

17.00 – darba beigas

Pēc klusās stundas un launaga vecākie bērni var apmeklēt grupiņas, kurās notiek sagatavošanās skolai un skolas studijas.

 

Bērnudārzs atrodas atsevišķā skolas ēkas spārnā. Teritorija, kas paredzēta pastaigām un spēlēm, ir iežogota. Ēdieni bērniem tiek gatavoti skolas virtuvē.

bottom of page