top of page
small with backgound.png

Sagatavošanas skolai grupas

 

Grupas ir paredzētas 5-6 gadus veciem bērniem, kuri nākamajā mācību gadā mācīsies 1. klasē.

Ir divas sagatavošanas grupas, kurās katrā ir līdz 15 skolēniem.

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.30 četros mācību priekšmetos: matemātikā, lasīšanā un rakstīšanā, latviešu valodā un angļu valodā.

globus.png

Grupas vada LATREIA pamatskolas skolotāji. Nodarbības tiek vadītas izklaidējošā veidā, izmantojot pārbaudītas metodes, mācību un vizuālos palīglīdzekļus.

Nodarbību mērķis ir attīstīt skolā nepieciešamās pamata prasmes: roku sagatavošanu rakstīšanai, lasīšanu, rēķināšanu, loģiku, uzmanību, atmiņu, plānošanu un laika plānošanu.

Skaitītprasme un loģika tiek mācīta, izmantojot krāsas, formas, skaitļu attēlus un mnemotehniku. Bērni mācīsies lasīt un rakstīt ar lielajiem burtiem, apgūs skaitļu sastāvu līdz 10, iepazīsies ar dažādiem uzdevumu veidiem un mācīsies risināt loģiskas problēmas.

Bērniem tiek doti nelieli mājasdarbi, kuri tiek pildīti vecāku uzraudzībā, lai tuvinātu viņus skolas gaitām.

Grupās tiek radīta draudzīga, radoša atmosfēra, tiek gatavotas un organizētas kopīgas aktivitātes un svinības.

Bērni tiek uzņemti grupās pieteikumu iesniegšanas rindas kārtībā. Pieteikumi tiek pieņemti visa mācību gada garumā. Bērns var sākt apmeklēt grupu jebkurā laikā, ja ir brīva vieta.

 

bottom of page