top of page
small with backgound.png

Radošums, pasākumi, svētki

 

Atmosfērai, kurā atrodas 7 - 19 gadu vecs bērns, ir izšķiroša nozīme viņa attīstībai un nākotnei. Labāku skolēna intelekta, iniciatīvas, talanta un psiholoģiskās stabilitātes attīstīšanu veicina emocionālā labklājība. Bērna sekmes tieši atkarīgas no apkārtējās vides kvalitātes mācību procesā.

7M300971_.jpg

Izplānota intensīvā ārpusstundu dzīve ir svarīga mūsu pedagoģiskās koncepcijas daļa. Bērns mācās sazināties ar citiem, atrast draugus, risināt konfliktsituācijas, strādāt komandā, - sociālās īpašības, nepieciešamas mūsdienu pasaulē.

7M304153_.jpg

Mūsu ārpusstundu darbā ietilpst tematiskās dienas, valsts un tautas svētki, konkursi, intelektuālās viktorīnas, kvesti, koncerti, teātra izrādes, piedalīšanās Latvijas jauniešu projektos, sporta sacensības un turnīri, Latvijas uzņēmumu, muzeju, teātru apmeklēšana, ekskursijas Rīgā un Latvijas novados, aizraujoši atpūtas pasākumi, pārrunas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem.

Mums ir brīnišķīga radoša pedagogu komanda, kuru profesionālā kvalifikācija un pieredze apvienojas ar mīlestību pret bērniem un ar prasmi veidot labvēlīgu bērnu attīstības vidi.

учителя1_.jpg

Tradicionāli skolas svētki un pasākumi:

 • Zinību diena ar skolēnu uzstāšanos.

 • Skolotāju diena un pašvaldības diena, vecāko klašu skolēni vada stundas jaunākajās klasēs.

 • "Pēdējais zvans", noslēguma koncerts, mācību gada rezultāti, balvu pasniegšana.

 • Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

 •  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

 • Lāčplēša diena.

 • Mārtiņdiena.

 • Mātes diena, Tēva diena.

 • Rudens balle.

 • Helloween angļu valodā.

 • Ziemassvētku balle.

 • Jaungada pasaciņa - teātra izrāde.

 • Slepens Santa, Ziemassvētku dāvanu sagatavošana šefības bērnu nama "Imanta" audzēkņiem.

 • Apsveikuma atklātnes-ielūguma uz Jaungada koncertu konkurss.

 • Eiropas valodu diena - izteiksmīga dzejas lasīšana dažādās valodās.

 • Mīļākās grāmatas diena.

 • Teātra diena.

 • Zemes diena.

 • "Paldies" - starptautiskā diena.

 • Slavas minūte.

 • Bruņinieku turnīrs.

 • Masļeņica (pankūku nedēļa).

 • Mācību priekšmetu nedēļas ar olimpiādēm, konkursiem, viktorīnām.

 • Vecāko klašu skolēnu piedalīšanās Starptautiskajā projektā “Junior Achievement Latvia”.

 • Latvijas skolēnu debates.

 • Skolas spēle "Kas? Kur? Kad?" (4 spēles māc. gadā).

 • Tematiskie kvesti.

 • Zīmējumu un mākslas izstrādājumu izstādes.

 • Mājas mīluļu (suņu, kaķu, kāmju, zivtiņu, putnu u.c.) izstāde.

 • Sporta sacensības - "Jautrie starti", tautas bumba, futbols, florbols, galda teniss, šaha turnīrs.

 • Karjeras nedēļa, ekskursijas uz uzņēmumiem.

 • Ģimenes nedēļa ar skolēnu vecāku piedalīšanos, ģimenes relikviju, dokumentu un senu mantu izstāde.

 • Sacensības "Tētis, mamma, es - sportiska ģimene".

 • Mājas gardumu gadatirgus.

 • Mīļākās rotaļlietas diena sākumskolā.

 • Pidžamu ballīte.

 • Ekskursijas Rīgā un Latvijā, dabas ievērojamākajās vietās, iepazīšanās ar tautas amatniecību.

 • Skolēnu parlamenta vēlēšanas.

 •  Tikšanās ar mediķiem un policijas darbiniekiem.

 
 

Skolā LATREIA ir sekmju Reitings 5.-12. klašu skolēniem, uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām un ar atlaidi par mācībām skolā. Skolēnam, kurš ieguvis 1.vietu Reitingā, pasniedz "Izcilības kausu zināšanās".

LATREIA izdod savu dienasgrāmatu, burtnīcas, pasūta t-kreklus un pildspalvas ar skolas simboliku.

bottom of page