top of page
small with backgound.png

Skolas vēsture

Privātskola LATREIA ir pirmā privātā mācību iestāde, kas nodibināta Latvijā kopš valsts neatkarības atjaunošanas 1991. gadā.

1991. gada augustā skola saņem Latvijas Izglītības ministrijas licenci privātai darbībai izglītības jomā, un 1991. gada 1. septembrī tiek atvērtas pirmās četras klases.

Skolas dibināšanas iniciatore bija Broņislava Parševska (1921. - 2005.), Latvijā nopelniem bagāta pedagoģe, literatūras darbiniece, kino scenāriste, "Paaudžu humanitārās sadarbības fonda" dibinātāja.

bronislava3.jpg

1994. gadā LATREIA kļūst par pirmo privāto izglītības iestādi Latvijā, kas saņem valsts akreditāciju.

 

Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis un izglītības ministrs Jānis Vaivads apmeklē skolu, lai pasniegtu Akreditācijas lapu. Turpinot pirmās Latvijas Republikas tradīcijas, augstie viesi piedalās simboliskā skolas karoga iesvētīšanas procesā, iedzenot sudraba nagliņu karoga kātā.

ulm6.jpg

Skolas dibinātājs ir bezpeļņas organizācija Biedrība "Privātskola LATREIA".  

No 1991. gada līdz 1994. gadam skolas direktore bija Broņislava Parševska.

Laikā no 1994. gada līdz 2022. gadam skolu vadīja Valdis Krūmiņš. Viņa vadībā LATREIA veidojās kā atzīta, pieprasīta izglītības iestāde, kurai piešķirtas jau sešas valsts akreditācijas, saņemot pozitīvus vērtējumus un maksimālus akreditācijas termiņus.

1996. gadā skolā tika atvērts bērnudārzs, bet 2010. gadā - pirmsskolas sagatavošanas grupa.

Kopš pirmajiem darbības gadiem skola veic starptautiskās pedagoģiskās pieredzes izpēti,  ieviešot interesantas idejas savā darbā: "Pilnas dienas skola", "Mācības uz pilnīgas apguves pamata", skolēnu paškontroles sistēma "Uzvedības kredīts", sekmības reitings ar motivējošu pasākumu kopumu, " LATREIA Skolēna uzvedības kodekss", skolēnu literāro darbu apkopojumi, skolas avīze, mākslas izstādes, intensīva ārpusskolas dzīve, piedāvājot daudz grupu pasākumu, ekskursijas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dalību izglītojošos un sabiedriskos projektos un labdarības pasākumos.

мшз1.jpg

LATREIA ir viens no aktīvajiem privātā izglītības sektora veidošanās dalībniekiem Latvijā. 1993. gadā skola ieguva Latvijas Republikas Izglītības ministrijas piešķirto pamata privātskolas statusu.  LATREIA ir par viena no iniciatorēm Latvijas Privātskolu asociācijas izveidošanā, piedalās privātskolu mācību olimpiāžu, sporta sacensību un mākslas festivālu organizēšanā.

 

31 gada laikā esam izglītojuši bērnus no Latvijas, Krievijas, Francijas, Anglijas, Vācijas, Norvēģijas, Ķīnas, Kazahstānas un citām valstīm.

Mūsu absolventi ir uzņemti tādās augstskolās kā Latvijas Universitāte, Stokholmas Ekonomikas augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Paula Stradiņa universitāte, Kembridža, Maskavas Valsts universitāte, vadošās Eiropas, Amerikas un Austrālijas universitātes.

bottom of page