top of page
LATREIA super big6.png
 32
gadus Latvijas privātajā izglītībā
 

Pirmā licencēta un akreditēta privāta skola Latvijā

Anno 1991

Den4.png
zholt.png

Pilnas dienas skola

Mācīšanās, attīstība un bērna aprūpe visas dienas garumā. Pēc nodarbībām un konsultācijām skola īsteno dažādas aktivitātes visu vecumu skolēniem.

Bērni, kas uzturas pagarinātās dienas grupās, veic mājasdarbus skolotāja vadībā, staigā, spēlējas un apmeklē dažādas interešu studijas.

Skola nodrošina trīs ēdienreizes dienā, piedāvājot pašgatavotu ēdienu.

Veicinoši attīstoša radošā vide

Silta un draudzīga atmosfēra, pozitīva attieksme un psiholoģisks komforts katram bērnam. Mēs rosinām interesantas idejas, personīgu iniciatīvu un neformālus radošus centienus. Skolā notiek intensīva ārpusskolas dzīve - tematiskās dienas, brīvdienas, intelektuālās un sporta sacensības, konkursi, ekskursijas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem.

spo01.png
bv4.png
tri69.png
zelt.png
green.png

Caurviju prasmes

 

Caurviju prasmes - ir universālas prasmes, attieksme un personības iezīmes, kas ļauj pielāgoties un attīstīties mūsdienu strauji mainīgajā tehnogēniskā sociālā vidē.

Darbs ar informāciju, komandas radošums,  personīgā  informētība, emocionālā stabilitāte, pilsoniskā pozīcija un sociālā atbildība - šīs īpašības jau ir sevi pierādījušas kā vitāli svarīgas, lai spētu adekvāti reaģēt uz 21. gadsimta izaicinājumiem un realizētu pavērtās iespējas. 

 
 
caur4.png

Mazuļiem un pirmsskolas vecuma bērniem

Mūsu bērnudārzs ir ērts vecākiem, kuru lielākie bērni mācās LATREIA. Papildus bērnudārza programmai pēcpusdienā ir iespēja apmeklēt valodu, mākslas un sporta studijas.

Pirmsskolas vecuma bērniem ir pieejama skolas sagatavošanas grupa. Bērni apmeklē 4 nodarbības dienā, divas reizes nedēļā pēcpusdienā.

EZIK FINAL1.png
post3.png

Kā iestāties skolā

Uzņemšana skolā, sagatavošanas grupās un bērnudārzā ir iespējama atkarībā no brīvo vietu pieejamības. Pirmajās klasēs iespējams iestāties atbilstoši iepriekš veiktam pieraktam tekošā mācību gada laikā. Ja nav brīvu vietu, iespējams ieņemt rindu uzgaidīšanas sarakstā.

Bērnam nav iestājeksāmenu vai cita veida pārbaudes. Mēs piedāvājam iespēju izmēģināt apmācību 1-3 dienas bez samaksas, kā arī bez papildus vecāku pienākumiem pret skolu.

Bērnam iestājoties skolā, vecāki un skola paraksta abpusēju līgumu par mācību īstenošanu. Skola neparedz nedz iestāšanās maksu, nedz slēptos maksājumus mācību laikā.

Якорь 1
krisha1.png
LOGO_final30.png

Pirmā licencētā un akreditētā privātā izglītības iestāde Latvijā, 1991 

Biedrība „Privātskola LATREIA”

Reģ.Nr.40003238110

Konts Nr. LV59HABA0551024558579

AS Swedbank

Tel. +371-29518451 

no 8:00 līdz 9:30, no 14:00 līdz 18:00

Email: info@latreia.lv

 

Adrese: Kuldīgas iela 45,

Rīga, LV-1083

bottom of page