top of page
small with backgound.png
caur3.png

Pedagoģiskā koncepcija

 

CAURVIJU PRASMES

 
 

"Digitālā transformācija" - jaunākās digitālās tehnoloģijas, virtuālā telpa, mākslīgais intelekts, automatizācija un robotika, globālās ekoloģiskās problēmas, sociālās un ģeopolitiskās pārmaiņas – tā ir vide, kurā veidojas 21. gadsimta cilvēks.

Mūsdienu skola papildina klasiskos pedagoģijas pamatus ar caurviju zināšanām un prasmēm, kas veicina stabilu un produktīvu eksistenci jaunajā tehnogēnajā sociālā vidē.

Mēs izdalām vairākas pamata Soft Skills prasmes:

 1   Izpratne par mūsdienu pasaulē notiekošajiem tehnogēnajiem un sociālajiem procesiem.

 2   Analītiskā un kritiskā domāšana, selektīva informācijas uztvere un dozēšana, digitālās prasmes.

 3   Inovatīva domāšana, radoša iniciatīva kā dzīvesveids

 4   Pastāvīga pašizglītība, pašorganizācija un disciplīna, psiholoģiskā stabilitāte, pozitīvs pašvērtējums.

 5   Darbs komandā, vienprātība, empātija, solidaritāte.

 6   Demokrātiskās vērtības, piederība valstij, pilsoniskā līdzdalība

Caurviju prasmes tiek attīstītas ne tikai specializētajās stundās, bet arī ikdienas skolas dzīvē, metodiski veidojot mācību stundas, strādājot pie projektiem, diskutējot par aktuāliem dienas jautājumiem, kā arī skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecībās.

 
bottom of page