top of page
small with backgound.png

Pedagoģiskā koncepcija:

klasika un mūsdienīgums

Mūsu pedagoģiskās koncepcijas pamats – klasiskā izglītība.

Klasiskās izglītības nozīme ir bērna integrētā attīstībā.

 

Intelekts (loģika un zināšanas), morāle (humāna attieksme pret apkārtējiem), estētiska gaume (skaistuma izpratne) un veselība (fiziskā un psihiskā) vienādi prasa pedagoģiskās uzmanības un ietilpst skolas atbildības jomā.

Integrētajam pedagoģiskajam procesam ir vairāk nekā 2500 gadu un tam nav alternatīvu pilnībā attīstīta un sociāli veiksmīga cilvēka audzināšanā.  

c5.jpg

Ne mazāk svarīgs ir otrs mūsu pedagoģiskās koncepcijas komponents - prasmju, uzskatu un izpratņu kopums – Soft Skills (21.gs. prasmes), kas pielāgo bērnu mūsdienu dzīves īpatnībām.

Tehnogēns pastāvēšanas stils, ātrums un izmaiņu neparedzamība, sarežģītas civilizācijas problēmas, kas rodas 21. gadsimtā – tāda ir jauna realitāte, kurai jāgatavo bērni mūsdienu skolā.

MORĀLE

ESTĒTIKA

VESELĪBA

SOFT SKILLS

bottom of page