top of page
small with backgound.png
crowd22.png

Pedagoģiskā koncepcija

MORĀLE

 

Cilvēka profesionālie un personīgie panākumi ir atkarīgi no viņa attiecībām ar sabiedrību, kurā viņš atrodas. Lai citi pret cilvēkiem izturētos laipni, ar cieņu un palīdzētu viņiem sasniegt savus mērķus, arī pašam cilvēkam pret citiem jāizturas tāpat.

Universālais cilvēka morāles princips ir - izturies pret citiem tā, kā tu vēlētos, lai viņi izturas pret tevi.

Mēs uzskatām, ka mūsu uzdevums ir mācīt bērniem humānu un produktīvu savstarpējo attiecību pamatus jau agrā vecumā.

Skolā valda sirsnīga ģimenes atmosfēra un uzticības pilnas attiecības starp skolēniem un skolotājiem. Asociāla uzvedība, konfliktējoša uzvedība, jebkāda veida piespiešana un necieņa nav pieļaujama. Psiholoģiskais komforts tiek uzskatīts par pamatu veiksmīgai mācībām un bērna individuālo spēju brīvai attīstībai.

Skolā ir izstrādāts Uzvedības kodekss, kas ir obligāti jāapgūst un jāievēro visiem mūsu skolēniem, sākot ar 5. klasi. Izpratne par cilvēcisko attiecību principiem un ieradums ievērot šos principus būs vērtīga pieredze mūsu skolēniem pieaugušo dzīvē.

bottom of page