top of page
small with backgound.png
mosk6-Recovered.png

Pedagoģiskā koncepcija

 

INTELEKTS

 

Intelekts nav tikai cilvēka atmiņā uzkrāto zināšanu summa. Intelekta būtība ir domas operācijas, ko tā spēj radīt. Tas galvenokārt ir analīze, vispārināšana, strukturēšana, loģiskie secinājumi un pamatota prognozēšana.

Informācijas tehnoloģiju laikmetā bērna atmiņas piepildīšana ar maksimālu faktu informācijas daudzumu ir bezjēdzīga. Patiesa intelekta attīstība nozīmē domāšanas spēju attīstību, kas ļauj saskatīt ne tikai faktus, bet arī to cēloņus, slēptos mehānismus un paredzamo dinamiku.

Mūsu pieejas pamatā ir pedagoģijas un psiholoģijas teorijas, kuri identificē trīs galvenos konceptuālās domāšanas punktus:

int11.png

1) izcelt galveno katrā aplūkojamās realitātes fragmentā;

2) noteikt cēloņsakarības starp fragmentiem;

3) kopējas attiecību struktūras izveide starp visiem aplūkojamās realitātes fragmentiem.

Šīs intelektuālās darbības rezultāts nav parādības ārējs apraksts, bet gan tās skaidrojums – konceptuāli loģiska analīze un pamatota prognoze par tās turpmāko uzvedību.

Šī pieeja ir mūsu pedagoģiskās metodikas pamatā plašākā izpratnē. Mēs esam pārliecināti, ka jebkuru mācību materiālu skolēniem var pasniegt tādā veidā, kas atmodina viņu intelektuālo aktivitāti un rosina interesi par analītisku faktu uztveri.

 
bottom of page