top of page
small with backgound.png
tour13.png

Pedagoģiskā koncepcija

 

VESELĪBA

 

Fiziskā attīstība gadsimtiem ilgi ir bijusi neatņemama visu pedagoģisko sistēmu, skolu un virzienu sastāvdaļa. Mūsu izpratne par veselības aprūpi ietver ne tikai fizisko attīstību, bet arī higiēnu un biežāk izplatīto slimību profilaksi.

Papildus fiziskās audzināšanas stundām skola organizē dažāda veida sacensības un sporta festivālus, tostarp ar vecāku līdzdalību, un pēcpusdienās piedāvā sporta studijas.  Praktizējošie ārsti tiek pieaicināti apspriest ar skolēniem higiēnas un slimību profilakses jautājumus.

Pārtraukumu laikā ir obligātas pastaigas svaigā gaisā skolotāju uzraudzībā. Mēs iegādājamies kvalitatīvu pārtiku mūsu skolas ēdnīcai un paši gatavojam pusdienas skolēniem un skolotājiem.

Mūsu tehnoloģiskais laikmets rada veselības apdraudējumus, ar kuriem iepriekšējo paaudžu jaunieši nav saskārušies. Pieķeršanās valkājamām ierīcēm un diennakts informācijas plūsmām kļūst par slimību avotu, kas saistītas ar mazkustīgu uzvedību, nepietiekamu orgānu apasiņošanu, mugurkaula deformāciju un virkni psihosociālu problēmu, kas saistītas ar koncentrēšanos, pašapziņu un fizisko mijiedarbību ar vienaudžiem.

Šie jautājumi tiek ņemti vērā, organizējot mācību procesu (jo īpaši aizliedzot lietot viedierīces mācību stundu laikā), ikdienas metodiskajā darbā un sarunās un diskusijās ar skolēniem.

bottom of page